2013

מערכות בקרה תעשייתיות של עלוטק – פרויקט SCADA

5 יוני, 2013

חברה גדולה לטיפול וטיהור מים בחרה בעלוטק  כספקית מערכת בקרה למתקן טיפול במים לאחד המתקנים הגדולים בתעשיות הכימיות בישראל.

Strauss Pepsico
Poleg
Treitel
Phoenizia
Mediatek
barzilay
Veolia Water
PREVISION
Shaniv
WAGO
COMTEL
Vaporjet
dead sea works
mabat
C4
CYBER CONTROL
Albaad
iStorage