תשתיות חיוניות

תשתיות חיוניות

עלוטק מספקת פתרונות בקרה לכל צורכי ההנדסה והאבטחה במגזר זה.  מגוון השירותים והפתרונות כולל:

  • אבטחת מידע בעולם הסייבר
  • תכנון והטמעה של מערכות SCADA
  • תכנון והטמעה של מערכות PLC

עלוטק היא ספק השירות המועדף  במגזר של תשתית חיונית, בין השאר בתחומים הבאים:

  • ייצור החשמל
  • הולכת אנרגיה
  •  תעשייה כימית ופטרוכימית
  • טיפול במים ובשפכים

ההתקפות הזדוניות ופריצות מערכי האבטחה בימינו מהוות איום ממשי ביותר לכל התשתיות החיוניות.

עלוטק מספקת  טכנולוגיות לאבטחת מידע של מערכות ICS ו-SCADA.

ניתוח האבטחה המעמיק שלנו אינו מזניח את אחרון הנושאים; שום מערכת אינה נותרת חשופה ולא מוגנת.

הטמעת אמצעי אבטחת הסייבר הנחוצים ו\או שדרוג של מערכי אבטחה קיימים מאפשר לקיים את הפעילות השוטפת ללא עיכובים ותקלות.

Strauss Pepsico
Poleg
Treitel
Phoenizia
Mediatek
barzilay
Veolia Water
PREVISION
Shaniv
WAGO
COMTEL
Vaporjet
dead sea works
mabat
C4
CYBER CONTROL
Albaad
iStorage